Ik zoek personeel

Schrijf je in

Algemene gegevens

Contactgegevens

Beschikbaarheid

Vervoer

Opleidingen

Werkervaring (laatste twee werkgevers)

tot


tot


Upload CV

De volgende bestanden worden geaccepteerd .pdf, .doc, .docx met een max grootte van 5mb

De uitzendkracht begrijpt dat het onjuist en/pf onvolledig invullen van dit formulier gevolgen kan hebben voor de inschrijving c.q. werkaanbiedingen door het uitzendbureau en de daaraan ten grondslag liggende uitzendovereenkomst. Eventuele, voor de uitzendkracht en/of het uitzendbureau, nadelige gevolgen van het onjuist en/of onvolledig invullen van het inschrijfformulier komen geheel voor de rekening en risico van de uitzendkracht.

Dit inschrijfformulier is geen uitzendovereenkomst.

De inschrijving verplicht het uitzendbureau er niet toe de uitzendkracht uitzendwerk aan te bieden, evenmin dat de inschrijving de uitzendkracht ertoe verplicht een aanbod tot het verrichten van uitzendarbeid te aanvaarden. Het uitzendbureau is gerechtigd voor de aanvang van het uitzendwerk het aanbod daartoe in te trekken wanneer blijkt dat het uitzendbureau als opvolgend werkgever beschouwd kan worden.

De bovenstaande gegevens zullen door het uitzendbureau vertrouwelijk worden behandeld en worden opgenomen in een databank van het uitzendbureau. Het uitzendbureau handelt daarbij conform het wat dat betreft bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gegevens worden conform deze wet maximaal 1 jaar bewaard.